Užitočné odkazy

Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíhttp://www.urso.gov.sk/

 
Západoslovenská energetika: http://www.zse.sk/


Životné Prostredie: http://www.seps.sk/


Power Exchange Central Europe: http://www.pxe.cz/


Leven: http://www.leven.sk/