Profil spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2009 ako alternatíva veĺkým dodávateľom elektrickej energie a reagovala tak na možnosť etablovať sa na trhu  s elektrinou ako pre malé podniky tak aj pre veľkoodber.

 

Nosnou časťou podnikateľského portfólia je teda obchodovanie s elektrickou energiou a jej dodávka koncovým spotrebiteľom ale aj lokálnym distribučným sústavám.

 

V rámci diverzifikácie tohto portfólia sa spoločnosť venuje aj spracovaniu dát, spracovaniu odberových diagramov, ich optimalizácii a tým aj znižovaniu nákladov na elektrickú energiu.

 

Súčasťou tejto činnosti je aj poradenstvo v oblasti elektroenergetiky, poradenská činnosť v oblasti teplárenstva a plynárenstva.

 

Spoločnosť poskytuje aj služby v oblasti verejného obstarávania tovarov a služieb. Ku svojej činnosti má všetky potrebné doklady a k regulovaným činnostiam (elektroenergetika, teplárenstvo, plynárenstvo) aj odbornú spôsobilosť. Tak isto v oblasti verejného obstarávania tovarov a služieb má oprávnenie odbornej spôsobilosti.